Pressupost

Pressupost del projecte «Pessebres. Nadal 2020»

Activitat prevista (ingressos previstos/ despeses previstes)

Import total del projecte/activitat: 3.885 €
Import sol∙licitat a l’Ajuntament: 2.200 €

Les despeses previstes són:

El concurs de pessebres
Material per al concurs (inscripció, lliurament premis, diplomes…): 75 €
Figures de pessebre per als concursants: 1.200 €

L’exposició de diorames
Acte d’inauguració: 50 €
Material (llums, cables, fustes, vidres, cartel∙les…): 150 €
Serveis de subministrament i de neteja del Palau del Rei Moro: 125 €
Acte d’agraïment als pessebristes participants: 275 €
Millora estructures diorames: 900 €

Conferència sobre pessebrisme: 50 €

L’exposició a la biblioteca Santiago Rusiñol: 100 €

El pessebre monumental del Centre Cultural Miramar
Material (paper Kraft, poliestirè expandit, celatge, pintura, vegetació…): 500 €

Difusió de l’activitat
Impremta (butlletí, díptic i cartell): 350 €
Pessebre retallable: 10 €
Joc de pistes exposició diorames: 100 €

Total de despeses 3.885 €

Els ingressos previstos són:

Import sol∙licitat a l’Ajuntament any 2020: 2.200 €

Fons propis

Quotes dels associats: 192 €

Donatius varis: 790 €

Cash: 663 €

Publicitat: 40 €

Total d’ingressos 3.885 €