Política de privacitat

 1. Responsable del tractament
 2. Finalitat del tractament
 3. Durada
 4. Legitimació del tractament
 5. Lloc on es desa la informació
 6. Cessió i transferència
 7. Drets de les persones interessades
 8. Drets generals emparats per la nova legislació
 9. Seguretat
 10. Galetes (Cookies)
 11. Canvis en aquesta política de privacitat

 

 1. Responsable del Tractament

Identitat: Grup Pessebrista de Sitges

NIF: G 64033095

Adreça postal: carrer Major, número 10 (08870 Sitges)

Contacte del delegat de protecció de dades: gruppessebristadesitges@telefonica.net

El Grup Pessebrista de Sitges, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (d’ara endavant, «RGPD»), i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), us informa que ha implantat les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes.

 

 1. Finalitat del tractament

Les vostres dades personals només s’utilitzen per a les finalitats següents:

– Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta d’activitats del ara en endavant Grup Pessebrista, o de les entitats amb les que el hi col·labora fent difusió.

– Saber la vostra opinió respecte a la informació que us hem facilitat.

– Gestionar la vostra alta com associat o associada. La qual cosa implica la realització de totes les gestions administratives que siguin necessàries amb aquesta finalitat.

No tractem les vostres dades personals amb cap altra finalitat que les que s’han descrit aquí, excepte per obligació legal o requeriment judicial.

 

 1. Durada

Les dades facilitades per l’interessat per a subscriure’s com a associat es conserven fins que aquest manifesti la seva voluntat de suprimir-les.

Les dades corresponents a la vostra condició d’associat es conserven durant el termini de vigència d’aquesta. Posteriorment, queden bloquejades fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.

Les dades corresponents a la gestió de l’enviament d’informació com associat, un cop rebuda la vostra baixa, queden bloquejades fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.

 

 1. Legitimació del tractament

La base legal per al tractament és el consentiment de l’interessat.

 

 1. Lloc on es desa la informació

La informació proporcionada es desa en els servidors amb els que el Grup Pessebrista té dipositada la seva informació general. Aquest servidor forma part dels serveis d’empresa que es troba en el territori de la Unió Europea o està emparat pel Privacy Shield.

 

 1. Cessió i transferència

Les dades que ens faciliteu no són cedides a cap altre empresa o entitat, són d’ús exclusiu del Grup Pessebrista per a les gestions ja expressades en punts anteriors.

 

 1. Drets de les persones interessades

Podeu sol·licitar l’exercici dels drets següents davant el Grup Pessebrista presentant un escrit a l’adreça postal del carrer Major, número 10 (08870 Sitges) o enviant un missatge electrònic a gruppessebristadesitges@telefonica.net i adjuntant una fotocòpia del DNI o qualsevol altre document anàleg en dret, com indica la llei.

 

 1. Drets d’aplicació general segons la nova legislació

Aquest són els vostres drets segons la nova legislació, us ho fem saber perquè tingueu el màxim d’informació, tot i que el Grup Pessebrista no utilitzi les vostres dades més que per gestionar la vostra condició d’associat o associada i per remetre informació de les activitats que realitza o amb les que col·labora.

Dret d’accés: permet a l’interessat saber i obtenir informació sobre les dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que siguin inexactes o incompletes.

Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.

Dret d’oposició: dret de l’interessat que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament que se’n fa.

Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals que es conserven, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.

Portabilitat de les dades: facilitació de les dades que són objecte de tractament a l’interessat, per tal que les pugui transmetre a un altre responsable sense impediments.

Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les quals l’interessat no hagi expressat el seu consentiment (inclosa l’elaboració de perfils).

Dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment.

L’interessat també té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que es poden haver vulnerat els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades.

 

 1. Seguretat

El Grup Pessebrista, en resposta a la confiança dipositada en ell i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les dades personals de l’usuari, us informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar-ne la seguretat, tal com exigeix la normativa vigent que regula el reglament de mitjans de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

 

 1. Galetes (Cookies)

Una mica més d’informació general que us serà d’utilitat.

 

 1. Què són les galetes?

Les galetes o cookies són fitxers de text que es baixen a l’equip terminal de l’usuari (ordinador, tauleta, telèfon mòbil…) i que es desen a la memòria del navegador. Les dades contingudes a les galetes poden ser analitzades per el Grup Pessebrista per a millorar la usabilitat dels webs.

Les dades de navegació recuperades per les galetes són anònimes i no s’associen a cap persona.

La informació personal ha de ser facilitada al Grup Pessebrista de manera explícita per l’usuari.

L’usuari pot esborrar o desactivar les galetes des de la configuració dels navegadors. En aquest cas, la pàgina web continua essent operativa, però sense els avantatges de la personalització.

 

 1. Quin tipus de galetes s’utilitzen al Grup Pessebrista?

Segons l’entitat que les gestiona:

– Pròpies. Són galetes que s’envien des d’un equip o domini gestionat pel Grup Pessebrista al terminal de l’usuari.

Segons el termini de temps que romanguin activades:

– De sessió. Recullen dades mentre l’usuari navega pel web del Grup Pessebrista amb la finalitat de prestar el servei sol·licitat. Caduquen o s’esborren quan es tanca el navegador.

– Persistents. Es desen al terminal de l’usuari. Caduquen en un període llarg o mitjà de temps o no ho fan mai.

Segons la finalitat:

– Tècniques. Són les necessàries per a la navegació correcta per la pàgina web.

– De personalització. Permeten a l’usuari definir les característiques (idioma) per a la navegació per la pàgina web.

– D’anàlisi. Permeten al Grup Pessebrista l’anàlisi vinculada a la navegació duta a terme per l’usuari amb la finalitat de fer un seguiment de l’ús de la pàgina web, i també de fer estadístiques dels continguts més visitats, del nombre de visitants, etc.

– Publicitàries. Al Grup Pessebrista no em fem servir.

 

 1. Quines són les finalitats de les galetes que es fan servir al Grup Pessebrista?

Les finalitats de les galetes que es fan servir al Grup Pessebrista són:

– Tècniques. L’objectiu d’aquest tipus de galetes és fer possible que la navegació per la pàgina sigui satisfactòria. Aquest tipus de galetes permet que el sistema reconegui els usuaris que s’han registrat i els recordi el nom d’usuari i la contrasenya, entre altres funcions.

– De personalització. Aquestes galetes permeten que l’usuari accedeixi al web del Grup Pessebrista amb algunes característiques de caràcter general predefinides, com ara l’idioma, el navegador o la localització geogràfica des d’on s’accedeix al servei.

– Analítiques. Les dades anònimes contingudes en aquestes galetes permeten el mesurament, el seguiment i l’estudi de l’activitat dels usuaris per tal d’incorporar millores en llocs web, aplicacions i plataformes del Grup Pessebrista (millores tècniques)

– Publicitàries. No em fem servir

 

 1. Canvis en la política de privacitat

El Grup Pessebrista es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

 

Grup Pessebrista de Sitges / Carrer Major, número 10 / 08870 Sitges