3. Els Reis d’orient

El grup de figures dels Reis d’orient és el darrer dels essencials en tot pessebre. La figura del rei Melcior (el blanc) acostuma a representar un home vell, amb cabells i barba blancs i porta l’or. La del rei Gaspar (el ros), mostra un home en edat madura i du l’encens. I la del rei Baltasar (el negre) simbolitza un jove i du la mirra. Al pessebre, els Reis d’orient es presenten de dues maneres: cavalcats i anant en camí o en actitud d’adorar. En cavalcada, la iconografia catalana els recrea tradicionalment a cavall, però el més comú és veure’ls damunt de dromedaris. Alguns escultors o artesans també els situen damunt un cavall, un dromedari i un elefant. Melcior i Gaspar solen anar vestits segons l’estètica occidental i gòtica, i Baltasar segons l’oriental i moresca. En actitud d’adorar, Melcior està agenollat en senyal de respecte i devoció cap a Jesús infant, Gaspar pot estar dret o agenollat -el més habitual és dret- i Baltasar està dret també, en posat d’espera que els seus companys hagin fet la seva ofrena. Tots tres duen a les mans els seus presents, generalment en forma de copa o de cofre. Habitualment, les figures dels reis d’orient van acompanyades pels respectius patges (un cadascun). Quan es representen cavalcant, els patges van a peu al davant, duent les regnes dels animals; o bé al darrere dels reis, portant un ventall de plomes gros col·locat en una vara de filferro. Si els reis estan en actitud d’adoració, els patges se situen en un segon terme, guardant els animals. Els patges van abillats seguint la mateixa estètica i colors dels vestits del respectiu rei. Hi ha escultors i artesans que afegeixen al grup les figures de tres infants, els quals se situen al costat de cada rei duent la copa o cofre. Finalment, n’hi ha també que creen les figures dels reis cavalcant, separant les peces del rei i del dromedari, per aprofitar les dels animals quan es recrea l’escena de l’adoració.

Font: Amades, Joan. El pessebre. Barcelona: Editorial AEDOS, 1959.

06_reis

 

07_reis