2. L’Anunciata

Aquest grup de figures és el segon dels principals i essencials del paisatge. L’anunci és als tres pastors que guarden el bestiar, mentre s’escalfen al voltant del foc i couen el menjar. Segons Joan Amades, quatre figures formen el grup: tres pastors (els pobres de la terra, personatges rústics i feliços) i un àngel. En la mateixa línia que Joan Amades, tot i que la tradició universal -recollida als textos populars- mana que els pastors de l’Anunciata són quatre, la tradició iconogràfica conserva els tres personatges universals. Els pastors, vestits a l’hebrea o amb indumentària del lloc on es fa el pessebre, estan reunits al voltant d’una olla al foc. L’àngel està situat a tocar dels pastors, damunt d’un arbre o d’una roca, on fa el seu paper simbòlic de missatger o d’intermediari entre Déu i la humanitat. Amades, fins i tot, detalla quina és l’actitud de cadascun dels pastors: un dels tres jeu en actitud de dormir o d’estar bufant el foc, un altre llesca el pa i el darrer està amb els braços enlaire, mirant l’àngel en actitud de sorpresa i admiració. Encara va més enllà i els posa nom: Jacob, Isaac i Josep. Josep és geperut, la qual cosa simbolitza que Jesús rep tothom a l’establia. L’olla pot estar col·locada de dues maneres diferents: damunt de tres pedres, segons una de les coccions més primitives del menjar al ras; o bé penjant d’una cadena sostinguda per tres bastons o pals dels pastors. Hi ha pessebristes que substitueixen la figura de l’àngel per un raig de llum per a donar un aspecte més ultraterrenal a l’escena. Alguns escultors o artesans introdueixen la figura d’un quart pastor i/o realitzen les figures en actituds diferents a les descrites. La tradició pessebrista ha introduït una escena nova que deriva de l’Anunciata, la de l’Adoració dels pastors. Havent rebut la bona nova, aquests es dirigeixen a l’indret del naixement per a adorar el nen Jesús. En aquesta escena, els pastors fan una genuflexió, en un gest de respecte, humilitat i reconeixement de la presència de Déu.

Font: Amades, Joan. El pessebre. Barcelona: Editorial AEDOS, 1959.

04_anunciata05_anunciata05ArcadiF