12. El flabiolaire

La figura del flabiolaire pertany al grup dels pastors músics, el qual, juntament amb el de les ballarines, alegra l’ambient del pessebre al so de panderos, simbombes, flabiols, gralls i cornamuses. Ambdós grups representen l’exaltació de l’alegria del Nadal. El pastor que sona els flabiol fa música mentre els seus companys adoren l’infant Jesús al portal. Aquest personatge, com la resta de músics, és imprescindible al pessebre, on no es concep la presència de gent sense música. Tradicionalment, les figures dels músics van abillades amb vestits a la galatea i són presents als pessebres  d’arreu. La figura del flabiolaire és molt tradicional, també, al pessebre sicilià.

Font: Amades, Joan. El pessebre. Barcelona: Editorial AEDOS, 1959.

Fotografia: figuraspesebre.com