11. El pescador

La figura del pescador és obligada en tot pessebre, en el qual no ni pot faltar un riu o un estanyol, amb aigua autèntica o simulada. Aquesta figura pertany al grup de les que feinegen en oficis de la societat preindustrial. El pescador, a vegades, es representa dret, però el més habitual és que estigui assegut damunt d’un pedregall, com un roquisser de la ribera. Amb una de les seves mans, subjecta una canya llarga, d’on penja un filet, a l’extrem del qual hi ha suspès un peix de plom. Aquest personatge acostuma a dur un barret que el protegeix del sol. També, pot tenir al costat una panera per a desar-hi la pesca. La figura del pescador és molt popular a la imatgeria catalana. Apart del pessebre, també es representa en auques del Sol i de la Lluna i en rajoles. Aquesta figura és típica, a més a més, als pessebres provençal, napolità i sicilià.

Font: Amades, Joan. El pessebre. Barcelona: Editorial AEDOS, 1959.