1. El Naixement

És el grup més important del pessebre, on hi ocupa un espai central i està il·luminat per a cridar-ne l’atenció de l’espectador. Aquest grup és col·locat en unes ruïnes clàssiques, una cabanya, una cova, una establia o un portal. Les figures bàsiques del Naixement són: Maria, Jesús infant, Josep, el bou i la mula. Alguns artistes hi inclouen la figura d’un àngel. Jesús infant acostuma a ser representat ajagut en un bressol i nu o vestit de color blanc o blau. Té els braços estirats en actitud de voler tocar a qui el mira. La figura de Maria està sempre agenollada o asseguda, amb el cos lleugerament decantat, en actitud de contemplar al seu fill. En els darrers temps, també apareix estirada. La posició tradicional de Josep és a peu dret, recolzat o no en un sòcol de pedra. A vegades, se’l situa assegut en una roca. Pot representar un home jove o un home vell i amb una ma subjecta una vara. El bou i la mula, tradicionalment, estan ajaguts de genolls a terra, segons la forma corrent entre el bestiar gros. Alguns artistes representen els dos animals o, almenys un d’ells, a peu dret. La figura de l’àngel sol estar en una roca a la mateixa cova i en actitud de cantar. També pot dur una banda on es pot llegir «Gloria in excelsis Deo».

Font: Amades, Joan. El pessebre. Barcelona: Editorial AEDOS, 1959.

01_naixement02_naixement03_naixement