Escultors i artesans

El Grup Pessebrista de Sitges publica una sèrie d’entrades sobre els artistes que han creat o creen figures de pessebre, ja siguin escultors o artesans. La diferència entre uns i altres és la següent: els primers, apart de la seva obra escultòrica, també van crear o creen figures per a pessebres; els segons, en canvi, només es van dedicar o es dediquen a la creació de figures de pessebre. Amb aquesta iniciativa, el Grup Pessebrista vol oferir continguts divulgatius sobre els artistes que han fet o fan figures per als pessebres i mantenir actiu el bloc de l’associació durant tot l’any, no només al voltant del Nadal i de la Setmana Santa.

La sèrie consta de les següents entrades:

1. Ramon Amadeu i Grau — 2. Damià Campeny i Estrany