Escultors i artesans: 1. Ramon Amadeu i Grau

Barcelona, 1745 – 1821. Fill de Francesc Amadeu i de Raimunda Grau. Ramon Amadeu és l’escultor de figures de pessebre amb més renom a Catalunya. En el seu temps fou el millor i el més sol·licitat pels pessebristes. Les seves figures, amb fesomies de gran realisme, tenen una catalanitat i respiren un agre de la terra que els dóna una rellevant personalitat i un segell ben propi i especial. Prenia com a models les persones més pobres del seu voltant. Va fer una llarga estada a Olot, refugiat durant la guerra del Francès (1808-1814), on va generar una escola d’escultors de figures de pessebre amb el seu segell. S’hostatjà a la casa dels senyors Bolòs, per als quals va esculpir nombroses figures de pessebre. En els seus inicis com a escultor, feu d’aprenent al taller de Josep Trulls, a Barcelona, i al de Lluís Bonifàs i Massó, a Valls. El 1770 va entrar al Gremi d’Escultors, Arquitectes i Entalladors de Barcelona. Treballà als tallers dels escultors Agustí Mas, Bartomeu Soler, Antoni Compte i Agustí Sala. Finalment, tingué el seu propi, al carrer d’Escudellers, a la mateixa ciutat comtal. El 1778 va ser admès a la Real Academia de San Fernando.

Propera entrada: 1. L’Advent i la Candelera: principi i fi

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.