Les figures del pessebre: 12. El flabiolaire

La figura del flabiolaire pertany al grup dels pastors músics, el qual, juntament amb el de les ballarines, alegra l’ambient del pessebre al so de panderos, simbombes, flabiols, gralls i cornamuses. Ambdós grups representen l’exaltació de l’alegria del Nadal. El pastor que sona els flabiol fa música mentre els seus companys adoren l’infant Jesús al portal. Aquest personatge, com la resta de músics, és imprescindible al pessebre, on no es concep la presència de gent sense música. Tradicionalment, les figures dels músics van abillades amb vestits a la galatea i són presents als pessebres  d’arreu. La figura del flabiolaire és molt tradicional, també, al pessebre sicilià.

Font: Amades, Joan. El pessebre. Barcelona: Editorial AEDOS, 1959.

Propera entrada: 1. Ramon Amadeu i Grau

Fotografia: figuraspesebre.com

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.